Privat Träning

Exempel

Privatlektion med fåglar

Sören erbjuder privatlektioner med vilda fåglar. De fåglar vi jobbar med i första hand är rapphöna och fasan.
Utbildningen av hunden bedrivs inom en mindre inhägnad om 10 ha om risken för eftergång är stor, annars använder vi det stora hägnet om 90 ha eller andra marker utan hägn.

Pris: 1400:-/timme

Exempel

Privatlektion utan fågel

Sören kan hjälpa till med de mest omöjliga hundarna. Här gäller det att utbilda hunden så hunden vet vad som gäller men även träna ägarna till hunden hur de skall bete sig i olika situationer.

Pris: 1000:-/timme

Exempel

Jaktprov

Vi kan utbilda hunden inför jaktprov och även starta hunden på provet. Vi ser till att hunden klarar av reviering, fågeltagning, skott och apport (både vattenapport och spårapport). Priser efter överenskommelse beroende på hundens utvecklingsfas.